HOMELocal Organizations

Local Organizations

japan map HOKKAIDO TOHOKU KANTO HOKURIKU TOKAI KINKI CHUGOKU SHIKOKU KYUSHU label HOKKAIDO label TOHOKU label HOKURIKU label KANTO label TOKAI label KINKI label SHIKOKU label CHUGOKU label KYUSHU

HOKKAIDO BLOC

HOKKAIDO

  RENGO Local of HOKKAIDO
Address HOKURO BLDG 6F, 12 Kita-4jou-nishi, Chuo-ku,Sapporo-shi, HOKKAIDO 060-0004
Telephone +81-11-210-0050
Facsimile +81-11-272-2255
Website http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/ (Japanese only)

TOHOKU BLOC

AOMORI

  RENGO Local of AOMORI
Address TANUMA BLDG 2F, 2-4-10 Honcho, Aomori-shi,AOMORI 030-0802
Telephone +81-177-35-0551
Facsimile +81-177-35-0553

IWATE

  RENGO Local of IWATE
Address IWATE RODO FUKUSHI KAIKAN, 2-2-32 Osawa-kawara, Morioka-shi, IWATE 020-0025
Telephone +81-19-625-5505
Telephone +81-19-625-5505
Website http://www.jtuc-rengo.jp/iwate/ (Japanese only)

AKITA

  RENGO Local of AKITA
Address FORUM AKITA, 6-7-36 Naka-dori, Akita-shi, AKITA 010-0001
Telephone +81-188-33-0505
Facsimile +81-188-33-0506

YAMAGATA

  RENGO Local of YAMAGATA
Address FUKUSHI CENTER, 2-9-40 Kasumi-cho, Yamagata-shi, YAMAGATA 990-0039
Telephone +81-236-25-0555
Facsimile +81-236-24-7661
Website http://www.jtuc-rengo.jp/yamagata/ (Japanese only)

MIYAGI

  RENGO Local of MIYAGI
Address 2-12-7 Honcho, Aoba-ku, Sendai-shi, MIYAGI 980-0014
Telephone +81-22-263-9762
Facsimile +81-22-263-9763

FUKUSHIMA

  RENGO Local of FUKUSHIMA
Address RODO FUKUSHI KAIKAN, 3-14 Miya-machi, Fukushima-shi, FUKUSHIMA 960-8106
Telephone +81-245-22-0500
Facsimile +81-245-22-0501

KANTO BLOC

GUNMA

  RENGO Local of GUNMA
Address KINRO FUKUSHI CENTER, 361-2 Nonaka-machi, Maebashi-shi, GUNMA 379-2166
Telephone +81-27-263-0555
Facsimile +81-27-261-0549
Website http://www.rengo-gunma.gr.jp/ (Japanese only)

TOCHIGI

  RENGO Local of TOCHIGI
Address FUKUSHI CENTER, 821 Nakatomatsuri-cho, Utsunomiya-shi, TOCHIGI 320-0052
Telephone +81-28-650-5555
Facsimile +81-28-650-5566
Website http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/ (Japanese only)

IBARAKI

  RENGO Local of IBARAKI
Address IBARAKI-KEN RODO FUKUSHI KAIKAN, 2-1-39 Baiko, Mito-shi, IBARAKI 310-0022
Telephone +81-29-231-2020
Facsimile +81-29-227-8610
Website http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/ibaraki/ (Japanese only)

SAITAMA

  RENGO Local of SAITAMA
Address AKEBONO BLDG 2F, 7-5-19 Kishi-machi, Urawa-ku, Saitama-shi, SAITAMA 330-0064
Telephone +81-48-834-2300
Facsimile +81-48-834-2301
Website http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/rengo-saitama (Japanese only)

CHIBA

  RENGO Local of CHIBA
Address CHIBA-KEN RODOSHA FUKUSHI CENTER, 4-4 Chiba-minato, Chuo-ku, Chiba-shi, CHIBA 260-0026
Telephone +81-43-244-2911
Facsimile +81-43-244-2751

TOKYO

  RENGO Local of TOKYO
Address TAMACHI KOTSU BLDG 2F, 3-2-22 Shibaura, Minato-ku, TOKYO 108-0023
Telephone +81-3-5444-0510
Facsimile +81-3-5444-0303
Website http://www.rengo-tokyo.gr.jp/english.html (English)
http://www.rengo-tokyo.gr.jp/ (Japanese)

KANAGAWA

  RENGO Local of KANAGAWA
Address WORK PIA YOKOHAMA 2F, 24-1 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, KANAGAWA 231-0023
Telephone +81-45-211-1133
Facsimile +81-45-201-8866
Website http://www.rengo.or.jp/ (Japanese only)

YAMANASHI

  RENGO Local of YAMANASHI
Address YAMANASHI-KEN RONO FUKUSHI CENTER, 2-7-17 Aioi, Kofu-shi, YAMANASHI 400-0858
Telephone +81-55-228-0050
Facsimile +81-55-222-1189

TOKAI BLOC

NAGANO

  RENGO Local of NAGANO
Address RODO KAIKAN 3F, 532-3 Agata-machi, Nagano-shi, NAGANO 380-8545
Telephone +81-262-34-1626
Facsimile +81-262-34-1349
Website http://www.rengo-nagano.jp/ (Japanese only)

SHIZUOKA

  RENGO Local of SHIZUOKA
Address 11-22 Minami-cho, Shizuoka-shi, SHIZUOKA 422-8067
Telephone +81-54-283-0105
Facsimile +81-54-288-0105
Website http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/shizuoka/english/index.htm (English)
http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/shizuoka/ (Japanese)

AICHI

  RENGO Local of AICHI
Address 1-12-7 Kanayama-cho, Atsuta-ku, AICHI 456-0002
Telephone +81-52-684-0005
Facsimile +81-52-684-0010
Website http://www.rengo-aichi.or.jp/ (Japanese only)

GIFU

  RENGO Local of GIFU
Address 3-7-11 Tsuruta-machi, Gifu-shi, GIFU 500-8164
Telephone +81-58-240-6605
Facsimile +81-58-240-6571
Website http://www.jtuc-rengo.jp/gifu/ (Japanese only)

MIE

  RENGO Local of MIE
Address MIE-KEN KINROSHA FUKUSHI KAIKAN, 1-891 Sakae-machi, Tsu-shi, MIE 514-0004
Telephone +81-59-224-6152
Facsimile +81-59-223-3633
Website http://www.jtuc-rengo.jp/mie/ (Japanese only)

HOKURIKU BLOC

NIIGATA

  RENGO Local of NIIGATA
Address KINRO FUKUSHI KAIKAN 3F, 6-2 Shinko-cho, Niigata-shi, NIIGATA 950-0965
Telephone +81-25-281-7555
Facsimile +81-25-281-7556
Website http://www.jtuc-rengo.jp/niigata/ (Japanese only)

TOYAMA

  RENGO Local of TOYAMA
Address WOHLFAHRT TOYAMA, 8-1 Okuda-shinmachi, Toyama-shi, TOYAMA 930-0857
Telephone +81-764-31-2525
Facsimile +81-764-31-1188
Website http://www.rengotoyama.com/ (Japanese only)

ISHIKAWA

  RENGO Local of ISHIKAWA
Address ISHIKAWA-KEN KINROSHA FUKUSHI BUNKA KAIKAN 6F, 3-3-5 Sainen, Kanazawa-shi, ISHIKAWA 920-0024
Telephone +81-76-265-5505
Facsimile +81-76-263-3705
Website http://www.rengo-ishikawa.jp/ (Japanese only)

FUKUI

  RENGO Local of FUKUI
Address UNION PLAZA FUKUI 2F, 1-35 Tonya-cho, Fukui-shi, FUKUI 918-8231
Telephone +81-776-27-5556
Facsimile +81-776-27-2472

KINKI BLOC

SHIGA

  RENGO Local of SHIGA
Address RENGO FUKUSHI KAIKAN, 2-10-6 Matsumoto, Otsu-shi, SHIGA 520-0807
Telephone +81-77-523-0500
Facsimile +81-77-523-5600

KYOTO

  RENGO Local of KYOTO
Address KYOTO RODOSHA SOGO KAIKAN, 30-2 Mibu-sennencho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, KYOTO 604-8854
Telephone +81-75-822-0050
Facsimile +81-75-822-0200
Website http://www.labor.or.jp/rengo/ (Japanese only)

NARA

  RENGO Local of NARA
Address 93-6 Nishi-kitsuji-cho, Nara-shi, NARA 630-8325
Telephone +81-742-25-0500
Facsimile +81-742-27-0838

WAKAYAMA

  RENGO Local of WAKAYAMA
Address WAKAYAMA-KEN RODO CENTER 4F, 1-5-46 Kita-dejima, Wakayama-shi, WAKAYAMA 640-8317
Telephone +81-73-436-0501
Facsimile +81-73-436-5226

OSAKA

  RENGO Local of OSAKA
Address FURITSU RODO CENTER 11F, 3-14 Kitahama-higashi, Chuo-ku, Osaka-shi, OSAKA 540-0031
Telephone +81-6-6949-1105
Facsimile +81-6-6944-0055
Website http://www.rengo-osaka.gr.jp/ (Japanese only)

HYOGO

  RENGO Local of HYOGO
Address HYOGO KINRO FUKUSHI CENTER 3F, 6-3-30 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, HYOGO 650-0011
Telephone +81-78-361-0505
Facsimile +81-78-371-6005

CHUGOKU BLOC

TOTTORI

  RENGO Local of TOTTORI
Address TOTTORI-KEN RODO KAIKAN, 30-5 Tenjin-cho, Tottori-shi, TOTTORI 680-0847
Telephone +81-857-26-6605
Facsimile +81-857-26-6615

SHIMANE

  RENGO Local of SHIMANE
Address SHIMANE RODO FUKUSHI CENTER, 557-7 Otesenba-cho, Matsue-shi, SHIMANE 690-0007
Telephone +81-852-21-8105
Facsimile +81-852-23-4105
Website http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/shimane/ (Japanese only)

OKAYAMA

  RENGO Local of OKAYAMA
Address ROUDOU FUKUSHI JIGYOU KAIKAN 2F,1-4-18 Tushima-nishizaka, Okayama-shi, OKAYAMA 700-0086
Telephone +81-86-214-0077
Facsimile +81-86-214-0091

HIROSHIMA

  RENGO Local of HIROSHIMA
Address HIROSIMA RODO KAIKAN, 1-17 Kinya-cho, Minami-ku, Hiroshima-shi, HIROSHIMA 732-0825
Telephone +81-82-262-8755
Facsimile +81-82-262-8711
Website http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/hiroshima/ (Japanese only)

YAMAGUCHI

  RENGO Local of YAMAGUCHI
Address ROFUKUKYO KAIKAN, 3-29 Midori-cho, Yamaguchi-shi[, YAMAGUCHI 753-0078
Telephone +81-839-32-1123
Facsimile +81-839-32-1131
Website http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/yamaguchi/ (Japanese only)

SHIKOKU BLOC

KAGAWA

  RENGO Local of KAGAWA
Address KYU SHIKOKU ROKIN HONTEN BLDG 2F, 3-5-15 Bancho, Takamatsu-shi, KAGAWA 760-0017
Telephone +81-87-835-0815
Facsimile +81-87-835-0607
Website http://www.jtuc-rengo.jp/kagawa/ (Japanese only)

TOKUSHIMA

  RENGO Local of TOKUSHIMA
Address RODO FUKUSHI KAIKAN, 3-35-1 Showa-cho, Tokushima-shi, TOKUSHIMA 770-0942
Telephone +81-886-55-4105
Facsimile +81-886-55-4113

KOCHI

  RENGO Local of KOCHI
Address KOCHI KINRO CENTER, 4-1-32 Honmachi, Kochi-shi, KOCHI 780-0870
Telephone +81-888-24-5111
Facsimile +81-888-24-3002

EHIME

  RENGO Local of EHIME
Address EHIME-KEN KINRO KAIKAN, 132 Miyata-machi, Matsuyama-shi, EHIME 790-0066
Telephone +81-89-941-0500
Facsimile +81-89-947-8010
Website http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/ehime/ (Japanese only)

KYUSHU BLOC

FUKUOKA

  RENGO Local of FUKUOKA
Address KOMATSU BLDG 2F, 6-5 Tenya-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, FUKUOKA 812-0025
Telephone +81-92-283-5529
Facsimile +81-92-283-5611
Website http://www.rengo-fukuoka.jp/ (Japanese only)

SAGA

  RENGO Local of SAGA
Address 2-6-10 Kono-higashi, Saga-shi, SAGA 840-0804
Telephone +81-952-33-3705
Facsimile +81-952-33-2805

NAGASAKI

  RENGO Local of NAGASAKI
Address NAGASAKI-KEN KINRO FUKUSHI KAIKAN, 9-6 Sakura-machi, Nagasaki-shi, NAGASAKI 850-0031
Telephone +81-95-826-8905
Facsimile +81-95-826-8950

KUMAMOTO

  RENGO Local of KUMAMOTO
Address KYOMACHI KAIKAN, 1-12-2 Kyo-machi, Kumamoto-shi, KUMAMOTO 860-0078
Telephone +81-96-353-3811
Facsimile +81-96-325-3655

OITA

  RENGO Local of OITA
Address SOLEIL 6F, 4-2-5 Chuo-machi, Oita-shi, OITA 870-0035
Telephone +81-97-535-2255

MIYAZAKI

  RENGO Local of MIYAZAKI
Address MIYAZAKI-KEN KINRO FUKUSHI KAIKAN 3F., 3-9 Beppu-cho, Miyazaki-shi, MIYAZAKI 880-0802
Telephone +81-985-26-4649
Facsimile +81-985-26-4923
Website http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/miyazaki/ (Japanese only)

KAGOSHIMA

  RENGO Local of KAGOSHIMA
Address KAGOSHIMA-KEN RODOSHA FUKUSHI KAIKAN 6F, 5-7 Kamoike-shinmachi, Kagoshima-shi, KAGOSHIMA 890-0064
Telephone +81-992-50-5757
Facsimile +81-992-50-5570

OKINAWA

  RENGO Local of OKINAWA
Address RENGO KAIKAN, 3-8-14 Nishi, Naha-shi, OKINAWA 900-0036
Telephone +81-98-866-8905
Facsimile +81-98-866-8955
Website http://www.rengo-okinawa.jp/ (Japanese only)